הרצליה
2015

בית פרטי בן  50 שנה
שופץ מהיסוד כולל שינוי חזיתות,
על ארבע קומותיו .